Ky-hop-dong-trien-khai-he-thong-CCTV-Nha-may-CEDO-Viet-Nam---Bac-Ninh | Ký hợp đồng triển khai hệ thống CCTV Nhà máy CEDO Việt Nam - Bắc Ninh | ACS Corporation
 
 

Ký hợp đồng triển khai hệ thống CCTV Nhà máy CEDO Việt Nam - Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH CEDO VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô E5-4, KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh.

Công ty TNHH Cedo Việt nam là doanh nghiệp mới thành lập với 100% vốn đầu tư của Anh Quốc, thuộc Tập đoàn Cedo, có trụ sở tại 06 nước Châu Âu, Trung Quốc, và nay có mặt tại Việt nam. Sản phẩm của Nhà máy Cedo Việt nam là các loại túi nilon thân thiện sử dụng trong ngành thực phẩm, được xuất khẩu sang thị trường Châu Âu với diện tích diện tích 5000m2.

 

 

Các tin khác
Why Choose ACS